Nauka języka obcego indywidualnie czy w grupie?

Niezależnie od tego, czy chcesz uczyć się nowego języka w grupie czy indywidualnie, ważne jest, aby upewnić się, że stosujesz właściwe podejście do nauki nowego języka. Jeśli tego nie zrobisz, możesz popełnić kilka błędów, które mogą kosztować Cię czas i pieniądze.

Second-language attrition

W ciągu ostatnich 25 lat pojawiły się badania nad attrition w drugim języku. Naukowcy odkryli szereg czynników, które determinują ilość umiejętności językowych, które uczący się może zachować. Czynniki te obejmują cechy uczącego się, środowisko uczenia się i proces przyswajania języka – fragment ten jest wynikiem działań ekipy serwisu lekarzweterynarii.waw.pl.

Stwierdzono, że wiele czynników wpływa na attrition, w tym czas nabycia języka i ilość ekspozycji na język obcy. Attrition występuje częściej u osób, które mają mniejszą ekspozycję na język obcy.

Ważny jest również proces nauki języka i jego powodzenie. Podczas tego procesu wzrasta poziom biegłości danej osoby. Dzięki temu uczącemu się łatwiej jest zachować język obcy. Jednak proces attrition może być również bardzo szybki.

Kolejnym ważnym czynnikiem jest długość okresu akwizycji. Jest to okres czasu pomiędzy pierwszą a ostatnią lekcją nauki języka. Często określa się go mianem okresu inkubacji.

Na przykład osoba, która odbyła wiele szkoleń językowych i często używała języka, może stać się biegłym użytkownikiem języka. Jednak po zakończeniu okresu akwizycji może wystąpić szczątkowe uczenie się i ponowne uczenie się.

Jednym z najczęstszych czynników występujących w badaniach nad attrition językowym jest wiek. Naukowcy stwierdzili, że dzieci są bardziej efektywnymi uczniami języków obcych niż dorośli. Jednak dzieci mają również krótszy rozwój poznawczy niż dorośli.

Inne czynniki to środowisko językowe i motywacja uczącego się do nauki języka obcego. Naukowcy zajmujący się atrycją językową badali również efekty studiowania za granicą. W szczególności badacze sprawdzili, jak dostępność do języka wiąże się z jego zdolnością do nauki. W badaniach tych badano również wpływ nastawienia danej osoby do języka docelowego.

Motywacja

Kilka czynników wpływa na motywację do nauki języka obcego. Czynniki te obejmują czynniki osobiste i zewnętrzne. W kilku badaniach zbadano związek między motywacją a przyswajaniem drugiego języka.

Motywacja to proces psychologiczny, który obejmuje pragnienie, ukierunkowanie i wysiłek w celu osiągnięcia pożądanego celu. Jest ona ważnym czynnikiem w procesie nauki drugiego języka. Zmotywowany uczeń charakteryzuje się silnym pragnieniem nauki języka obcego. Nie zawsze jednak chęć uczenia się języka obcego łączy się z chęcią zdobycia kompetencji w danym języku.

Motywacja była badana w różnych kontekstach, takich jak japoński kontekst EFL. Benson (1991) zaproponował ideę dwujęzyczności dwukulturowej, która jest pojęciem łączącym tożsamość kulturową jednostki z inną kulturą. W Wielkiej Brytanii chińscy studenci zagraniczni uczący się w Wielkiej Brytanii mają tendencję do identyfikowania się z określoną społecznością międzynarodową. Może to tłumaczyć, dlaczego mają problemy ze znalezieniem wyraźnej grupy docelowej dla swojej nauki języka.

Teoria autodeterminacji to kolejny model motywacji. Teoria ta kładzie nacisk na regulację zachowania jednostki, internalizację wartości i idei oraz motywy osobiste. Została ona wykorzystana do wyjaśnienia, dlaczego jednostki mają różne motywacje.

Motywacja w klasie jest również tematem badań. Sevtap Karaoglu przedstawia sugestie dotyczące utrzymania motywacji uczniów w klasie. Zmotywowany uczeń odnosi większe sukcesy, ma wyższą biegłość i jest bardziej precyzyjny w swojej nauce.

Motywacja w klasie obejmuje również zmienne afektywne w postaci niepokoju językowego i niepokoju uczącego się w ogóle. Niepokój uczącego się jest mierzony przez poziom stresu uczącego się podczas interakcji w klasie. W pracy zbadano motywację do nauki języka u 50 japońskich uczniów EFL, którzy mówili w drugim języku.

Błędy w nauce języka obcego

Posiadanie błędów w nauce języka obcego jest normalną częścią procesu uczenia się. Jednak ważne jest, aby nauczyciele rozumieli, jak radzić sobie z błędami w klasie języka obcego. Ten artykuł analizuje niektóre kluczowe aspekty korekty błędów.

Po pierwsze, ważne jest, aby nauczyciele ustanowili pozytywne nastawienie do korekty błędów. Jest to pierwszy krok w nauce nowego języka. Taka postawa umożliwia uczącym się rozpoznawanie błędów i stosowanie korekcyjnych informacji zwrotnych w celu poprawy wyników.

Po drugie, nauczyciele muszą brać pod uwagę różnice indywidualne. Obejmują one wiek, biegłość, inteligencję i motywację. Różnice te wpływają na to, jak ludzie zauważają korekcję błędów, jak ją cenią i jak z niej korzystają.

Po trzecie, nauczyciele powinni rozważyć, jak ich metody korekty wpływają na uczniów. Na przykład niektórzy uczniowie wolą natychmiastową korektę, a inni korektę płynności. Jest to ważne, ponieważ błędy mogą wpływać na komunikatywność uczących się. Alternatywnie, uczniowie mogą preferować metalingwistyczną informację zwrotną niż przekształcanie poprawnej struktury.

Po czwarte, nauczyciele powinni wziąć pod uwagę kontekst, w jakim pojawiają się błędy. Na przykład, błędy w rozmowie mogą wpłynąć na postrzeganie języka przez ucznia. Kontekst, w którym pojawia się błąd, może również wpłynąć na komunikację między uczniami. Uczniowie mogą chcieć uniknąć popełnienia błędu w pierwszej kolejności. W takim przypadku nauczyciel powinien zapewnić informację zwrotną i korektę, aby umożliwić uczniom rozpoznanie błędu.

Wreszcie, nauczyciele powinni stworzyć atmosferę wsparcia, w której błędy są tolerowane i akceptowane. Jest to szczególnie ważne dla osób uczących się języków obcych, ponieważ błędy mogą zagrażać życiu.

Błędy w nauce języka obcego mogą być pozytywną częścią procesu uczenia się. Jednak mogą być również aspektem negatywnym.

Wieczorne zajęcia grupowe ICLS to dobry wybór do nauki języka obcego

Wieczorne zajęcia grupowe ICLS to świetny sposób na naukę nowego języka, niezależnie od Twojego poziomu językowego. Zajęcia są wysoce interaktywne i możesz spodziewać się, że zostaniesz połączony z innymi uczniami z całego świata. Instruktorzy są również ekspertami w swoich dziedzinach i chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania, które możesz mieć. Przeciętna klasa liczy około sześciu studentów, a godzina zajęć trwa 50 minut.

Wieczorne zajęcia grupowe ICLS są oferowane osobiście i online. Zajęcia online oferują 10-tygodniowe kursy językowe, które są idealne dla początkujących. ICLS oferuje również program Lifelong Language Learning, który łączy naukę języka z podróżami i tematami kulturowymi. ICLS znajduje się w Waszyngtonie, DC, kosmopolitycznym mieście. Wielu studentów jest zatrudnionych w różnych branżach.

Wieczorne zajęcia grupowe ICLS oferują członkom również szereg innych korzyści, w tym specjalną zniżkę dla członków. Program Lifelong Language Learning obejmuje dwutygodniowy kurs orientacyjny, tydzień specjalistycznych zajęć językowych oraz serię wydarzeń kulturalnych. Wydarzenia te są idealne do budowania osobistej sieci kontaktów i poznawania lokalnej społeczności. ICLS jest również partnerem Red Hat Society i oferuje preferencyjne ceny dla mieszkańców.

Wieczorne zajęcia grupowe ICLS oferują to co najlepsze z obu światów: interaktywne zajęcia z solidnym programem nauczania. Mały rozmiar, w połączeniu z faktem, że jesteś w stanie współdziałać z różnymi studentami, sprawia, że doświadczenie jest jeszcze bardziej satysfakcjonujące. Dodatkową zaletą jest to, że możesz poznać innych, którzy dążą do osiągnięcia swoich własnych celów osobistych i zawodowych.

Wieczorne zajęcia grupowe ICLS mogą pomóc Ci w nauce nowego języka i będziesz się przy tym dobrze bawić.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *