Błędy gramatyczne popełniane przez osoby uczące się języka angielskiego

Niezależnie od tego, czy jesteś profesjonalistą, czy studentem, popełnianie błędów podczas nauki języka angielskiego nie jest niczym niezwykłym. Istnieje wiele błędów, które uczniowie mogą popełnić, w tym błędy ortograficzne i błędy gramatyczne. Ten artykuł dostarczy Ci wskazówek, jak uniknąć tych powszechnych błędów i jak możesz je poprawić w trakcie nauki.

Częste błędy

Niezależnie od tego, czy dopiero uczysz się angielskiego, czy jesteś doświadczonym pisarzem, możesz popełniać błędy. W rzeczywistości, błędy są najłatwiejszym sposobem uczenia się. Ale zanim zaczniesz pisać, powinieneś znać najczęstsze błędy gramatyczne popełniane przez uczących się języka angielskiego. Rozumiejąc i poprawiając te błędy, będziesz miał lepsze umiejętności pisania.

Jednym z najczęstszych błędów popełnianych przez uczących się języka angielskiego jest używanie niewłaściwego przyimka. Kiedy używasz niewłaściwego przyimka, możesz mieć mylące zdanie. Na przykład, jeśli powiesz „kobieta próbowała wymknąć się z domu”, będziesz miał niezręczne zdanie.

Innym częstym błędem jest użycie niewłaściwego przymiotnika. Na przykład, możesz powiedzieć, że drzewo „zatonęło” w rzece. Ale możesz też powiedzieć, że drzewo upadło. Jeśli użyjesz właściwego przymiotnika, będziesz miał bardziej logiczne zdanie.

Niewłaściwie umieszczone modyfikatory mogą również sprawić, że zdanie będzie zagmatwane. Na przykład, możesz mieć mylące zdanie używając „should have” zamiast „should have’ve”.

Innym częstym błędem gramatycznym popełnianym przez uczących się języka angielskiego jest mylenie przymiotników i przysłówków. Na przykład, możesz użyć „affect” w znaczeniu „influence” zamiast „bring about”. Albo, mógłbyś użyć „good”, aby oznaczać „positive” zamiast „positive”. Ale, poprawny przymiotnik byłby „dobry”.

Innym częstym błędem gramatycznym popełnianym przez uczących się języka angielskiego jest używanie zbyt wielu słów porównawczych. Na przykład, możesz powiedzieć, że „drwale porąbali drzewo”. Ale możesz też powiedzieć, że „drzewo upadło”. Porównania są lepsze do pisania, ale nie zawsze są konieczne.

Najważniejszą rzeczą do zapamiętania podczas nauki języka angielskiego jest zrozumienie różnic pomiędzy przymiotnikami i przysłówkami. Znając różnicę, będziesz lepiej przygotowany do napisania bardziej logicznego zdania.

Częste błędy gramatyczne

Posiadanie lepszego zrozumienia języka angielskiego jest ważne, jeśli chcesz się skutecznie komunikować. Dotyczy to zarówno mówienia, jak i pisania. Nie jest niczym niezwykłym, że ludzie popełniają błędy, gdy próbują nauczyć się języka. Ważne jest, aby studenci uczyli się języka poprawnie, aby uniknąć popełniania powszechnych błędów gramatycznych.

Jednym z powszechnych błędów gramatycznych jest używanie niewłaściwej formy gramatycznej słowa. Dzieje się tak czasami, gdy osoba próbująca mówić lub pisać nie jest świadoma poprawnej formy danego słowa. Przykłady obejmują użycie kontrakcji (I could have) dla „could have” lub „I should have” dla „should have”. Są to błędy, których można uniknąć, gdy zrozumie się, jak używać poprawnej formy słowa.

Inne częste błędy gramatyczne to niewłaściwe użycie przysłówków i przymiotników. Może to sprawić, że zdanie będzie nieformalne i niewykształcone. Jeśli jesteś zdezorientowany co do prawidłowego użycia tych słów, zadaj sobie pytanie, czy dany przymiotnik lub przysłówek jest odpowiedni dla danego zdania.

Innym częstym błędem gramatycznym jest używanie dangling modifiers. Jest to sytuacja, w której słowo jest umieszczone zbyt daleko od podmiotu zdania, utrudniając czytelnikowi zrozumienie zdania. Może to również sprawić, że zdanie będzie brzmiało głupio.

Innym częstym błędem jest używanie słów porównawczych bez „uzupełnienia porównania”. Wiele angielskich słów jest używanych do implikowania porównań. Te słowa są lepsze do pisania niż reklamy.

Używanie zbyt wielu przysłówków nie jest błędem gramatycznym, ale używanie zbyt wielu może wskazywać na zły wybór czasownika. Nie zawsze konieczne jest używanie słów przejściowych, gdy piszemy zdania logicznie powiązane.

Trzy podobnie brzmiące czasowniki

Zdobycie jak największej ilości informacji z języka angielskiego może być zniechęcającym zadaniem. Trzeba opanować wiele różnych języków, zapamiętać niezliczone terminy slangowe i wyłapać mnóstwo błędów gramatycznych i ortograficznych. Słownik jest jednym z najlepszych źródeł pomocy. Na szczęście jest jeszcze kilka innych źródeł, które mogą Ci pomóc po drodze.

Najlepszym sposobem na rozpoczęcie jest przyjrzenie się najczęstszym błędom. Na przykład, jeśli starasz się, aby ktoś zwrócił na ciebie uwagę, możesz chcieć dowiedzieć się więcej o różnych sposobach konstruowania zdań. Być może zauważyłeś, że nie używasz właściwej formy słowa „mieć” w kontekście „mieć”. Podobnie, jeśli próbujesz przyciągnąć czyjąś uwagę, możesz chcieć zmusić go do przeczytania więcej niż kilku linijek. Możesz również chcieć przyjrzeć się innym strategiom, aby poprawić swoją gramatykę i wymowę.

Innym zasobem, który możesz rozważyć jest Words That Sound Similar Tip Sheet. Zawierają one trzy lub cztery słowa, które są często błędnie wymawiane przez rodzimych użytkowników języka. Są one również najczęściej używane, więc mogą być dobrym miejscem do rozpoczęcia. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, możesz również odwiedzić stronę internetową Words That Sound Similar. Strona ta zawiera więcej porad i wskazówek, jak również listę najczęstszych błędów. Korzystanie z tych wskazówek i trików pomoże Ci w przekazaniu wiadomości. Podobnie, nauka czytania słownika pomoże Ci poznać niuanse języka angielskiego. Wreszcie, dobrze dopasowana para spodni pomoże Ci wyglądać i czuć się najlepiej.

Run-on sentences

Ogólnie rzecz biorąc, run-on sentences to proste błędy, które obejmują dwa lub więcej pełnych zdań, które są połączone bez odpowiedniej interpunkcji. Są one częstym błędem w pisaniu i ósmym najczęstszym błędem popełnianym przez nierodzimych użytkowników języka angielskiego.

Run-on sentences are easy to create in English writing. Jednak mogą one być mylące dla czytelników. W tym artykule dowiesz się czym są zdania typu run-on, jak je poprawiać i jak ich unikać.

Najczęstszym błędem jest nieużywanie przecinka przed spójnikiem koordynacyjnym. Spójniki koordynujące to grupa siedmiu słów, które łączą niezależne zdania. Jednak przecinki mogą być używane do łączenia niezależnych klauzul tylko wtedy, gdy występują po spójniku koordynacyjnym.

Innym częstym błędem jest nadużywanie spójników. Kiedy nadużywasz spójników, działają one jak drogowskazy w obrębie zdania. Może to być zwykły błąd lub celowy wybór retoryczny. Może to sprawić, że pismo stanie się niezgrabne i trudne do odczytania. Jeśli masz ten problem, ważne jest, aby go naprawić.

Innym częstym błędem jest nieużywanie spójnika koordynacyjnego przed wyrażeniem przejściowym. Te wyrażenia przejściowe są często używane jako przysłówki, ale mogą tworzyć zdania złożone. Aby to naprawić, musisz użyć średnika przed wyrażeniem przejściowym.

Wreszcie, jeżeli masz zdanie złożone, musisz znaleźć odpowiednie słowo łączące. Musisz również znaleźć odpowiedni znak interpunkcyjny, aby oddzielić dwie części zdania. Zazwyczaj, średnik będzie działać, ale może być również konieczne użycie kropki lub przecinka.

Jeśli nie jesteś pewien, czy nie popełniłeś zdania ciągłego, możesz użyć Grammarly do sprawdzenia swojego pisma. Otrzymasz sugestie, jak naprawić błędy i z czasem poprawić swoje pisanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *