Szkolenia specjalistyczne

Kurs wysokościowy

Kurs wysokościowy - umożliwia zdobycie doświadczenia z technik linowych i ratownictwa górskiego oraz przygotowania do kursu instruktorskiego w specjalności: wspinaczka skałkowa. Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych instruktorów jednostek specjalnych policji i wojska z bogatą wiedzą szkoleniową i bojową. Czas trwania kursu wynosi - 40 godzin zajęć realizowanych w ciągu 6 dni szkoleniowych (piątek, sobota i niedziela x 2) lub w formie obozu 5-dniowego w Kotlinie Kłodzkiej
lub w Karkonoszach.

Program kursu obejmuje m.in.:

1. Ogólne wiadomości (zajęcia teoretyczne).

  • historia alpinizmu;
  • sprzęt osobisty;
  • sprzęt zespołowy;
  • podstawy wspinaczki;
  • ratownictwo górskie;

2. Zastosowanie i układanie węzłów.

3. Budowa stanowisk zjazdowych i asekuracyjnych.

4. Zjazd na linie z wykorzystaniem różnych przyrządów i technik.

5. Podchodzenie z wykorzystaniem przyrządów oraz węzłów samozaciskowych.

6. Wspinaczka na sztucznej ściance (z asekuracją górną).

7. Autoasekuracja.

8 .Budowa mostu poziomego mostu linowego i technika poruszania się po nim.

9. Budowa kolejki tyrolskiej.

10. Zjazd z liną osobistą (w worku).

11. Zjazd przez przepinki.

12. Elementy ratownictwa górskiego (układy wyciągowe).

 

Forma organizacyjna: System mieszany: piątki, soboty i niedziele lub obozy, w zależności od potrzeb.
Formy zaliczenia:
Kurs kończy się egzaminem praktycznym i teoretycznym. Po zdaniu egzaminów, uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia wysokościowego.

Warunki naboru: złożenie dokumentów - kolejność zgłoszeń, grupa do 20 osób maksymalnie (nie mniej jednak niż 5 osób).

Odpłatność: 800 PLN (cena kursu nie obejmuje kosztów wyżywienia i zakwaterowania).Płatnośći należy dokonać najpóźniej do dwóch dni przed rozpoczęciem kursu.

Zapisy, zasady:

Zgłoszenie oficjalne odbywa się poprzez złożenie oryginału karty zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty (lub przesłanie na e-mail kopii dowodu wpłaty i karty zgłoszeniowej - do pobrania w zakładce kontakt)

Zgłoszenie oficjalne można złożyć osobiście po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub e-mail na adres: thunder@onet.eu

 

Numer konta bankowego:
PKO BP
28 1440 1156 0000 0000 0699 1173

Osoby, które dopełniły formalności zgłoszenia oficjalnego zostaną poinformowane o terminie i miejscu rozpoczęcia kursu drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Wymagane dokumenty:

  • Karta zgłoszenia

  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w szkoleniu wysokościowym wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu.

  • Ubezpieczenie NNW