Kursy instruktorskie

KURS INSTRUKTORA REKREACJI RUCHOWEJ O SPECJALNOŚCI: NARCIARSTWO ZJAZDOWE.


TERMINY: STYCZEŃ, LUTY, MARZEC 2017 R. (SZCZEGÓŁOWE DATY USTALANE BĘDĄ W

ZALEŻNOSCI OD WARUNKÓW ŚNIEGOWYCH).


MIEJSCE: ZIELENIEC.